progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-05-10

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

Chabrowa 99

52 – 200 Wysoka

Tax ID [tax identification number]: 8961551811

Contact person:

Zenona Wylegała

Tel.:

e-mail: zenona.wylegala@zspwysoka.pl

Zakup sprzętu IT oraz pozostałego dla rozbudowanej szkoły w Wysokiej z podziałem na 2 zadania

PROCEEDINGS NO Z19/32046

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP/1/2023

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu IT oraz pozostałego dla rozbudowanej szkoły w Wysokiej z podziałem na dwa zadania:

1.1.Zakup sprzętu IT wraz z multimediami tj. monitory interaktywne, projektory, wizualizery itp.*. Specyfikacja ilościowa sprzętu:

1.1.1. Monitor interaktywny - 16 sztuk;

1.1.2. Komputer stacjonarny uczniowski z monitorem i peryferiami - 25 zestawów;

1.1.3. Komputer stacjonarny nauczycielski z monitorem i peryferiami -24 zestawy;

1.1.4. Oprogramowanie biurowe – 49 licencji;

1.1.5. Wizualizer – 2 sztuki;

1.1.6. Serwer plików – 2 sztuki;

1.1.7. Zestaw mobilny projektora z ekranem – 1 zestaw;

1.2.Zakup Ksera, drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych*. Specyfikacja ilościowa sprzętu:

1.2.1. Kserokopiarka laserowa kolor A3 - 1 sztuka;

1.2.2. Kserokopiarka laserowa mono A4- 6 szt. sztuk;

1.2.3. Urządzenia wielofunkcyjne laserowe mono A4 - 4 sztuk;.

Szczegółowy opis parametrów sprzętu będącego przedmiotem dostawy określają Załączniki nr 5a i 5b do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...